AF Fotografie AFF 0486

Vastgoed- en omgevingsrecht

AF Fotografie AFF 0890

Wat houdt dit in?

 • Huur
  • gemene huur
  • handelshuur
  • terbeschikkingstelling
 • Koop
 • Opstalrecht, erfpacht en vruchtgebruik
 • Omgevingsrecht
  • ruimtelijke ordening
  • stedenbouw en milieurecht: zowel advies als procedures voor gemeente / deputatie / Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Overheidsopdrachten
  • advies bij plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten
  • alle daaraan verbonden procedures voor de Raad van State of burgerlijke rechtbanken

Onze experts over dit onderwerp

Akurad heeft een multidisciplinair team. Dit zijn onze experten binnen het vastgoed- en omgevingsrecht.

AF Fotografie AFF 0053

Wenst u ons beter te leren kennen?

Ontdek Akurad