AF Fotografie AFF 1001

Charlotte Sintobin

Charlotte Sintobin (°1991) studeerde in 2014 af aan de UGent als master in de rechten en ging datzelfde jaar bij Akurad aan de slag. Ze specialiseert zich in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, verkeersrecht, strafrecht en jeugdrecht.

Charlotte is ook bijzonder onderlegd in het sociale zekerheidsrecht voor wat betreft de terugbetaling van ziektekosten gemaakt in het buitenland. Ze is de auteur van de door het Arbeidshof Gent in 2014 bekroonde masterproef “Vrij verkeer van patiënten binnen de EU-Richtlijn 2011/24/EU: op naar een coherent wetgevend kader inzake patiëntenmobiliteit?”. Daarnaast is Charlotte houder van het getuigschrift Cassatie in strafzaken, het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht en van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding (bijstand bij verhoren).

Sinds februari 2022 is Charlotte bestuurder van Akurad Advocaten.

 

Specialist in

Vastgoed- en omgevingsrecht
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Verkeersrecht en strafrecht
Alternatieve methoden geschillenoplossing

 

charlotte.sintobin@akurad.be

Kantoor Roeselare

  • Hoe lang duurt een procedure voor de rechtbank?

    Een eenduidig antwoord hierop kan helaas niet worden gegeven. Elk dossier kent haar specifieke en onvoorspelbare verloop. De duur van een procedure houdt wel vaak verband met de aard van de discussie, de complexiteit van de zaak, de gevatte rechtbank en de houding van de tegenpartij. 
  • Voor welk type dossiers kan ik bij Akurad Advocaten terecht?

    Akurad Advocaten biedt twee soorten dienstverleningen.Ten eerste adviseert ons gespecialiseerd team van advocaten in diverse dossiers, zowel voor als achter de schermen, dit steeds gebaseerd op een duidelijke juridische analyse.Ten tweede verdedigen wij uw belangen bij een gerechtelijke procedure in diverse domeinen, zoals het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, familierecht,…  

AF Fotografie AFF 0053

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.