AF Fotografie AFF 0890

Tarieven

De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat bestaan uit gerechtskosten, kantoorkosten en het ereloon.

AF Fotografie AFF 1096

Tarieven

De kantoorkosten bestaan uit de kosten die verband houden met typwerk, telefoons, e-mails, brieven, verplaatsingsonkosten, …

De gerechtskosten bestaan hoofdzakelijk uit door ons voorgeschoten kosten van gerechtsdeurwaarder, kosten voor bijstand van een technische raadsman, rolrechten…

Het ereloon houdt verband met de intellectuele prestaties die worden geleverd door de advocaat en kunnen per uur, volgens een forfait of volgens het bekomen resultaat (succes fee) worden begroot.

Bij Akurad Advocaten vinden we het heel belangrijk om transparant te zijn met betrekking tot de aangerekende kosten. Om die reden maken we gebruik van uitgebreide timesheets zodat de geleverde prestaties tot in detail verifieerbaar zijn voor de cliënt.

Vakgebieden

onze vakgebieden
 • Voor welk type dossiers kan ik bij Akurad Advocaten terecht?

  Akurad Advocaten biedt twee soorten dienstverleningen.Ten eerste adviseert ons gespecialiseerd team van advocaten in diverse dossiers, zowel voor als achter de schermen, dit steeds gebaseerd op een duidelijke juridische analyse.Ten tweede verdedigen wij uw belangen bij een gerechtelijke procedure in diverse domeinen, zoals het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, familierecht,…  
 • Hoe lang duurt een procedure voor de rechtbank?

  Een eenduidig antwoord hierop kan helaas niet worden gegeven. Elk dossier kent haar specifieke en onvoorspelbare verloop. De duur van een procedure houdt wel vaak verband met de aard van de discussie, de complexiteit van de zaak, de gevatte rechtbank en de houding van de tegenpartij. 
 • Met welke kosten dien ik rekening te houden bij een gerechtelijke procedure of advies?

  De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat vallen uiteen in 3 onderdelen, nl. ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten. Deze kosten worden  aangerekend door middel van voorschotfacturen naarmate het dossier vordert. Bij de sluiting van het dossier wordt een eindfactuur opgemaakt met een overzicht van alle in het dossier geleverde prestaties en gemaakte kantoorkosten. Bij die eindfacturatie gebeurt een verrekening van de aangerekende voorschotfacturen. Het uurtarief wordt jaarlijks bepaald en kan verschillen volgens de aard, complexiteit, hoogdringendheid en waarde van de zaak.
 • Hoe groot is de kans dat de rechtbank mij gelijk geeft?

  Hoe de rechtbank zal oordelen kan nooit met absolute zekerheid op voorhand worden voorspeld. Akurad adviseert en helpt u om een zo sterk mogelijk dossier op te bouwen. Dit zorgt er voor dat uw slaagkansen bij een eventuele procedure gemaximaliseerd worden.
AF Fotografie AFF 0053

Wenst u ons beter te leren kennen?

Ontdek Akurad