AF Fotografie AFF 1471 HR

Pieter Lefere

Pieter Lefere (°1976) behaalde in 2001 zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Binnen Akurad is Pieter onder meer gespecialiseerd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, verkeersrecht, strafrecht en vastgoedrecht. Hij is houder van het certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht.

Pieter is bestuurder en aandeelhouder bij Akurad Advocaten.

 

Specialist in

Vastgoed- en omgevingsrecht
Incasso en beslag
Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Verkeersrecht en strafrecht
Alternatieve methoden geschillenoplossing 

 

pieter.lefere@akurad.be

Kantoor Roeselare

  • Hoe lang duurt een procedure voor de rechtbank?

    Een eenduidig antwoord hierop kan helaas niet worden gegeven. Elk dossier kent haar specifieke en onvoorspelbare verloop. De duur van een procedure houdt wel vaak verband met de aard van de discussie, de complexiteit van de zaak, de gevatte rechtbank en de houding van de tegenpartij. 
  • Voor welk type dossiers kan ik bij Akurad Advocaten terecht?

    Akurad Advocaten biedt twee soorten dienstverleningen.Ten eerste adviseert ons gespecialiseerd team van advocaten in diverse dossiers, zowel voor als achter de schermen, dit steeds gebaseerd op een duidelijke juridische analyse.Ten tweede verdedigen wij uw belangen bij een gerechtelijke procedure in diverse domeinen, zoals het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, familierecht,…  
  • Met welke kosten dien ik rekening te houden bij een gerechtelijke procedure of advies?

    De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat vallen uiteen in 3 onderdelen, nl. ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten. Deze kosten worden  aangerekend door middel van voorschotfacturen naarmate het dossier vordert. Bij de sluiting van het dossier wordt een eindfactuur opgemaakt met een overzicht van alle in het dossier geleverde prestaties en gemaakte kantoorkosten. Bij die eindfacturatie gebeurt een verrekening van de aangerekende voorschotfacturen. Het uurtarief wordt jaarlijks bepaald en kan verschillen volgens de aard, complexiteit, hoogdringendheid en waarde van de zaak.
AF Fotografie AFF 0053

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren.