Het verplichte alcoholslot, ver van mijn bed of toch niet zo ver…?

In de strijd tegen alcohol in het verkeer, heeft de overheid enkele jaren terug resoluut de kaart van de repressie getrokken.

Het beoogde doel? Het aantal verkeersdoden drastisch naar beneden krijgen.

Een en ander leidde onder meer tot de aanpassing van artikel 37 van de Wegverkeerswet.

Met de aanpassing van artikel 37 van de Wegverkeerswet werd voorzien in de principiële verplichting voor de rechter om een alcoholslot op te leggen van zodra de bestuurder van een motorvoertuig bij een ademtest 0,78 miligram per liter blaast wat gelijk staat met 1,80 pro mille.

Afhankelijk van het type drinker komt dit overeen met 6 – 8 glazen bier of wijn.

Enkel mits een bijzondere motivering kan de rechter beslissen om toch geen alcoholslot op te leggen.

In de praktijk bestaat deze bijzondere motivering er meestal in dat in hoofde van de beklaagde sprake is van een blanco strafblad.

Bij eventuele herhaling na een eerdere veroordeling binnen de 3 jaar waarbij 0,5 miligram per liter wordt geblazen of 1,2 pro mille, is sprake van nultolerantie.

In dat geval geldt in hoofde van de rechter de absolute verplichting om een alcoholslot op te leggen en is er geen ontsnappen meer aan.

Niet onbelangrijk is verder dat het alcoholslot wordt beschouwd als een veiligheidsmaatregel en niet als een straf op zich.

Een en ander dient dus los gezien te worden van de effectieve bestraffing, bestaande uit een geldboete en/of rijverbod.

De minimumduur waarvoor het alcoholslot kan worden opgelegd bedraagt 1 jaar en de kostprijs ervan beloopt tussen de € 3.000,00 en € 5.000,00.

Deze hoge bedragen vinden onder meer hun oorsprong in het omkaderingsprogramma van het alcoholslot, dat voorziet in een specifieke opvolging en begeleiding door psychologen.

Mits hierom bij de rechtbank wordt verzocht, kunnen de kosten van het alcoholslot mogelijk wel in mindering worden gebracht van de uitgesproken geldboete(s).

Als er na een veroordeling tot een alcoholslot, wordt geopteerd om geen alcoholslot te laten installeren omwille van de kosten, komt dit de facto neer op een rijverbod voor de duur waarvoor het alcoholslot werd opgelegd.

Na de veroordeling tot een alcoholslot is het rijbewijs immers enkel geldig voor het besturen van voertuigen die met een alcoholslot zijn uit gerust.

Voor veroordeelde daders die beroepshalve met diverse voertuigen onderweg zijn, is dit dan meestal ook onwerkbaar.

Een gewaarschuwd man/vrouw…

Zit u met vragen? Neem dan contact op met Akurad Advocaten via info@akurad.be of via 051/20.30.51

Andere interessante artikelen