IMG 7776

Boek 5 Burgerlijk Wetboek

Boek 5 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zal in werking treden op 01/01/2023. Dit houdt enkele pertinente wijzigingen in omtrent alle vormen van verbintenissen.

De positie van de schuldeiser wordt versterkt, maar ook de zwakkere partij wordt beter beschermd. Daarnaast wordt de contractsvrijheid beperkt en treffen we enkele moderniseringen aan.

Heeft u hieromtrent vragen, of wil u weten welke impact dit voor u heeft?

Aarzel dan niet om contact op te nemen.