De verplichting van vennootschappen om de identiteit van bestuurders van bedrijfswagens mee te delen bij verkeersovertredingen.

Wanneer een bestuurder een verkeersovertreding begaat met een voertuig ingeschreven op naam van een vennootschap, zal de vennootschap een proces-verbaal ontvangen met de vraag om de identiteit van de bestuurder die de feiten pleegde kenbaar te maken.

De vennootschap is wettelijk verplicht om de identiteit van de bestuurder mee te delen binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd.

Gebeurt dit niet tijdig, dan kan het Openbaar Ministerie de vennootschap of de zaakvoerder van de vennootschap dagvaarden voor de politierechtbank op grond van het misdrijf “niet meedelen identiteit van de bestuurder”.

De bestraffing verschilt naargelang de zaakvoerder of de vennootschap worden gedagvaard.

Voor het geval de zaakvoerder persoonlijk wordt gedagvaard, voorziet de wet een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanen en/of een geldboete van 1.600 EUR tot 4.000 EUR. In de praktijk wordt meestal een geldboete opgelegd.

Indien de vennootschap voor de politierechtbank wordt gedagvaard, voorziet de wet in een geldboete van 4.000 EUR tot 6.000 EUR.

Opvallend is dat de politierechtbank voor een inbreuk op het niet meedelen van de identiteit geen rijverbod kan opleggen.

Ontving u een PV of werd u gedagvaard? Contacteer het team aansprakelijkheids- en verkeersrecht van Akurad Advocaten.

Andere interessante artikelen