Rechtsbijstandsverzekering: een geïnformeerd verzekerde is er twee waard.

Juridische perikelen doen zich vaker voor dan gedacht.

Denk maar aan een ontslag, een echtscheiding, problemen bij verbouwingen, een snelheidsovertreding,…

Met een rechtsbijstandsverzekering bent u verzekerd van juridische hulp.

Het is geen verplichte verzekering, maar ze laat u toe om uw rechten te laten gelden in geval van een juridisch geschil, zonder dat u hoeft wakker te liggen van de kosten.

Wat is een rechtsbijstandsverzekering?

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om de kosten van een eventueel juridisch geschil op zich te nemen.

In de eerste plaats kan u er gebruik van maken om juridisch advies in te winnen.

Komt het daadwerkelijk tot een procedure, dan kan u een advocaat van uw ‘eigen keuze’ inschakelen die u hierin kan bijstaan.

Zodra de rechtsbijstandsverzekering de aanstelling van uw advocaat heeft bevestigd, treedt deze op voor rekening van de verzekering.

De dekkingsgrenzen zijn meestal voldoende ruim, zodat u geen risico loopt om zelf nog kosten te moeten dragen.

Twee verschillende manieren om verzekerd te zijn in rechtsbijstand.

Er zijn twee soorten rechtsbijstandsverzekeringen.

Ten eerste rechtsbijstand als aanvullende verzekering (gecombineerde polis).

De rechtsbijstand is in dit geval gekoppeld aan een hoofdverzekering zoals een autoverzekering, brandverzekering of een familiale verzekering.

U zal er enkel een beroep op kunnen doen wanneer de gebeurtenis waardoor een geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering.

De dekking is dan ook eerder als beperkt te beschouwen.

Ten tweede rechtsbijstand als alleenstaande verzekering (alleenstaande polis).

Het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering als een op zichzelf staande verzekering bij een gespecialiseerde onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar is een betere keuze.

Dergelijke polis biedt een aanzienlijke ruimere dekking, waardoor u geen afzonderlijke waarborgen meer nodig heeft in een autoverzekering, brandverzekering of familiale verzekering.

Het volstaat vaak om de rechtsbijstand in alle gecombineerde polissen op te zeggen en deze te bundelen in een nieuwe alleenstaande polis rechtsbijstand om een veel ruimere dekking te bekomen tegen quasi dezelfde premie.

Een bijkomend voordeel van een alleenstaande polis is dat de rechtsbijstandsverzekeraar onafhankelijk kan optreden van uw BA-verzekeraar die soms gewrongen kan zitten in een belangenconflict.

Zit u met vragen? Neem dan contact op met Akurad Advocaten via info@akurad.be of via 051/20.30.51

Andere interessante artikelen