AF Fotografie AFF 0054

Jan Lefere

Jan Lefere (°1947) was meer dan 45 jaar actief als advocaat en is thans ere-advocaat.

Na een lange carrière in het familierecht gaf hij zijn expertise en dossiers door aan mr. Katrijn Vanmoortel die meer dan 20 jaar ervaring heeft in familiaalrechtelijke geschillen.

Ook voor de overige materies die mr. Jan Lefere tijdens zijn beroepsloopbaan behandelde, staan de specialisten bij Akurad Advocaten voor u klaar.

 

 • Hoe lang duurt een procedure voor de rechtbank?

  Een eenduidig antwoord hierop kan helaas niet worden gegeven. Elk dossier kent haar specifieke en onvoorspelbare verloop. De duur van een procedure houdt wel vaak verband met de aard van de discussie, de complexiteit van de zaak, de gevatte rechtbank en de houding van de tegenpartij. 
 • Voor welk type dossiers kan ik bij Akurad Advocaten terecht?

  Akurad Advocaten biedt twee soorten dienstverleningen.Ten eerste adviseert ons gespecialiseerd team van advocaten in diverse dossiers, zowel voor als achter de schermen, dit steeds gebaseerd op een duidelijke juridische analyse.Ten tweede verdedigen wij uw belangen bij een gerechtelijke procedure in diverse domeinen, zoals het ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, familierecht,…  
 • Waarop hebben kantoorkosten, gerechtskosten en het ereloon precies betrekking?

  De kantoorkosten bestaan onder meer uit de kosten die verband houden met typwerk, telefoons, e-mails, brieven, verplaatsingsonkosten,… met andere woorden alle kosten die noodzakelijk zijn bij het voeren van een procedure maar geen betrekking hebben op intellectuele prestaties.De gerechtskosten houden verband met de kosten die aan derden dienen betaald te worden in het kader van het voeren van een juridische procedure. Deze kosten kunnen sterk uiteenlopend zijn en onder meer betrekking hebben op griffiekosten, rolrechten, gerechtsdeurwaarderskosten, kosten van experten,..Het ereloon houdt verband met het leveren van zuivere intellectuele prestaties door de advocaat en kunnen per uur, volgens een forfait of volgens het bekomen resultaat (succes fee) worden begroot. 
 • Met welke kosten dien ik rekening te houden bij een gerechtelijke procedure of advies?

  De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat vallen uiteen in 3 onderdelen, nl. ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten. Deze kosten worden  aangerekend door middel van voorschotfacturen naarmate het dossier vordert. Bij de sluiting van het dossier wordt een eindfactuur opgemaakt met een overzicht van alle in het dossier geleverde prestaties en gemaakte kantoorkosten. Bij die eindfacturatie gebeurt een verrekening van de aangerekende voorschotfacturen. Het uurtarief wordt jaarlijks bepaald en kan verschillen volgens de aard, complexiteit, hoogdringendheid en waarde van de zaak.
cta

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren.