Eline
Quartier

Eline Quartier (°1991) behaalde in 2016 haar diploma master in de rechten aan de UGent en is sinds datzelfde jaar verbonden aan Akurad. Eline legt zich onder meer toe op het ondernemings-, bouw- en aannemingsrecht.

eline.quartier@akurad.be
De vakgebieden van
Eline Quartier:
  • Aannemings- en bouwrecht
  • Ondernemingsrecht
ontdek al onze
advocaten »