Charlotte
Sintobin

Charlotte Sintobin (°1991) studeerde in 2014 af aan de UGent als master in de rechten en ging datzelfde jaar bij Akurad aan de slag. Ze specialiseert zich in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, verkeersrecht, strafrecht en jeugdrecht.

Charlotte is ook bijzonder onderlegd in het sociale zekerheidsrecht voor wat betreft de terugbetaling van ziektekosten gemaakt in het buitenland. Ze is de auteur van de door het Arbeidshof Gent in 2014 bekroonde masterproef "Vrij verkeer van patiënten binnen de EU-Richtlijn 2011/24/EU: op naar een coherent wetgevend kader inzake patiëntenmobiliteit?".

charlotte.sintobin@akurad.be
De vakgebieden van
Charlotte Sintobin:
  • Vastgoedrecht
  • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
  • Verkeersrecht
  • Strafrecht
ontdek al onze
advocaten »