Het belang van een familiale verzekering

Het afsluiten van een familiale verzekering is niet wettelijk verplicht, maar wordt wel zeer sterk aangeraden.

De wet bepaalt dat wie door zijn fout schade veroorzaakt aan een ander, ertoe gehouden is deze te herstellen.

Indien uzelf, een gezinslid of uw huisdier onopzettelijk schade veroorzaakt aan derden, dan komt uw familiale verzekering tussen om de schade te vergoeden in uw plaats, onder aftrek van de franchise.

Uw familiale verzekering komt evenwel niet tussen voor schade waarvoor een wettelijke verplichting bestaat om het risico te verzekeren, zoals schade die u veroorzaakt met uw auto of bromfiets.

Hiervoor dient u een afzonderlijke en verplichte BA-verzekering motorvoertuigen af te sluiten.

Let wel, de BA familiale dekt enkel de schade toegebracht aan derden.

Dat is in principe dus iedereen die geen deel uit maakt van uw gezin.

Ten slotte wordt het sterk aanbevolen om een dekking rechtsbijstand toe te voegen aan uw familiale verzekering.

De kosten van een eventueel juridisch geschil nodig om de schade die u werd toegebracht (door een derde) terug te vorderen, zullen in dit geval ten laste worden genomen door de verzekering. 

Zit u met vragen? Neem dan contact op met Akurad Advocaten via info@akurad.be of via 051/20.30.51

Andere interessante artikelen