De ontbinding van de aannemingsovereenkomst buiten de rechtbank om

Het principe is en blijft alvast dat u zich normaal gezien tot de rechtbank moet wenden om de aannemingsovereenkomst te laten ontbinden. In de praktijk is dit vaak te tijdrovend en brengt een gerechtelijke procedure de voortgang van de werken in het gedrang.

In de loop der jaren zijn de voorwaarden voor zo'n ontbinding buiten de rechtbank om vastgelegd en verduidelijkt. Recente arresten van het hof van beroep Gent en het Hof van Cassatie bevestigen de geldigheid en de voorwaarden van de buitengerechtelijke ontbinding en vervanging.

Wil u de werken zo snel mogelijk door een derde aannemer laten uitvoeren, zonder de voorafgaandelijke zegen van de rechtbank, dan moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn.

Vooreerst moet er sprake zijn van een voldoende ernstige contractuele wanprestatie: de werken worden bijvoorbeeld gebrekkig uitgevoerd of de uitvoeringstermijn wordt met de voeten getreden.

Ten tweede mag een voorafgaandelijke procedure geen zin hebben: de voortgang van de werken is te belangrijk, of het vertrouwen in de aannemer in kwestie is hoe dan ook volkomen zoek.

Als derde voorwaarde dient u de nodige bewijsvoorzorgen te nemen. Nodig uw aannemer uit voor een tegensprekelijke vaststelling van de werken. De gebreken dienen duidelijk in kaart gebracht te worden (wat de rechter, in geval van discussie, nadien moet toelaten te beoordelen of u de overeenkomst terecht heeft ontbonden).

Ten vierde moet de aannemer ultiem in gebreke gesteld worden en wordt hem meegedeeld dat bij gebrek aan rechtzetting binnen een redelijke termijn, de overeenkomst zal worden ontbonden.

Indien u de werken door een derde aannemer laat herstellen of verder laat uitvoeren, dient dit tot slot binnen een redelijke termijn te gebeuren. Wil u ook nog eens de eventuele daaraan verbonden meerkosten op de in gebreke gebleven aannemer verhalen? Zorg dan ook dat u die aannemer op de hoogte houdt van het verloop van de (herstel)werken.

 

Springt u al te laks om me die voorwaarden, dan dreigt een koude douche. Een buitengerechtelijke ontbinding / vervanging in strijd met de voorwaarden, staat immers gelijk aan een eenzijdige beëindiging van de overeenkomst, en wel in úw nadeel.

Deze voorwaarden gelden dus niet alleen in de relatie tussen bouwheer en aannemer, maar ook tussen een aannemer en zijn in gebreke blijvende onderaannemer. 

Meer informatie? --> Neem contact op met mr. Bernhard De Muynck (bernhard.demuynck@akurad.be).

Autres annonces qui pourraient vous intéresser: