Charlotte
Sintobin

Charlotte Sintobin (°1991) studeerde in 2014 af aan de UGent als master in de rechten en ging datzelfde jaar bij Akurad aan de slag. Ze specialiseert zich in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, verkeersrecht, strafrecht en jeugdrecht.

Charlotte is bijzonder onderlegd in het sociale zekerheidsrecht voor wat betreft de terugbetaling van ziektekosten gemaakt in het buitenland. Ze is de auteur van de door het Arbeidshof Gent in 2014 bekroonde masterproef "Vrij verkeer van patiënten binnen de EU-Richtlijn 2011/24/EU: op naar een coherent wetgevend kader inzake patiëntenmobiliteit?".

charlotte.sintobin@akurad.be
Les domaines d'expertise de
Charlotte Sintobin:
  • Droit immobilier
  • Droit des responsabilité et d'assurance
  • Droit
  • Droit pénale
Découvrez tous nos
avocats »