AF Fotografie AFF 1102

Alternatieve methoden geschillenoplossing

Akurad helpt ondernemingen en particulieren ook via alternatieve methoden voor geschillenoplossing.

Van rechtstreekse onderhandelingen tot arbitrage.

 

AF Fotografie AFF 1035

Wat houdt dit in?

  • rechtstreekse onderhandelingen (partijen overleggen rechtstreeks met elkaar)
  • minnelijke schikking (rechter poogt de partijen te verzoenen)
  • bemiddeling (vertrouwelijk en gestructureerd onderhandelingstraject met een onpartijdige derde)
  • collaboratieve onderhandelingen (bijzondere vorm van rechtstreekse onderhandelingen)
  • arbitrage (proceduretechniek waarbij een arbiter wordt aangeduid en vatbaar voor dading)
  • bindende derdenbeslissing (derdenbeslisser treft beslissing over het geschil)

Onze advocaten gespecialiseerd in dit onderwerp

Akurad heeft een multidisciplinair team. Dit zijn onze experten binnen de alternatieve geschillenoplossing.

AF Fotografie AFF 0053

Wenst u ons beter te leren kennen?

Ontdek Akurad