Co-ouderschapsregeling: ook fiscaal van belang?

Wanneer ouders beslissen om uit elkaar te gaan, dient een financiële regeling uitgewerkt te worden voor de gemeenschappelijke kinderen ten laste. Bij veel ouders rijst de vraag in hoeverre een fiscale co-ouderschapsregeling mogelijk is.

Om het belastingvoordeel voor kinderen ten laste te verdelen onder de ouders moet voldaan zijn aan vier cumulatieve voorwaarden:

  1. U maakt niet langer deel uit van hetzelfde gezin.
  2. Beide ouders voldoen aan de onderhoudsplicht van de gemeenschappelijke kinderen.
  3. De kinderen verblijven bij de ouders overeenkomstig een gelijkmatig verdeeld verblijf.
  4. Geen van de ouders trekken fiscaal onderhoudsbijdragen af voor de gemeenschappelijke kinderen.

Het gelijkmatig verdeeld verblijf dient u t.a.v. de FOD Financiën aan te tonen met ofwel een rechterlijke beslissing, ofwel een overeenkomst (m.n. een onderhandse overeenkomst of verleden voor een notaris) die ofwel geregistreerd werd bij een bevoegd registratiekantoor ofwel gehomologeerd werd door een rechterlijke beslissing.

Opgelet! Er dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat het verblijf van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders.

Meer zelfs, in een overeenkomst dient uitdrukkelijk opgenomen te worden dat de ouders bereid zijn om de toeslagen op een belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen.

Indien dit niet het geval is, zal de fiscus de fiscale co-ouderschapsregeling niet aanvaarden.

Het kan ook voorkomen dat één van de ouders de volledige toeslag op de belastingvrije som vraagt, terwijl de andere ouder de helft ervan vraagt in het kader van de fiscale co-ouderschapsregeling. Het voordeel kan volledig aan de ouder worden toegekend als deze op basis van feitelijke en juridische elementen onmiskenbaar aantoont dat het gelijkmatig verdeeld verblijf in werkelijkheid niet wordt toegepast en dat het kind uitsluitend deel uitmaakt van het gezin van de ene.

Dient uw overeenkomst aangepast te worden of wenst u dat wij deze nalezen? Contacteer Akurad Advocaten via info@akurad.be of 051/20.30.51 en wij adviseren u verder.

Andere interessante artikelen