Boek 5 BW - historische wetswijziging

De impact van deze historische wetswijziging, die van toepassing is op alle overeenkomsten die vanaf 01/01/2023 worden gesloten, mag niet worden onderschat. Akurad raadt u dan ook aan om al uw contractuele documenten, overeenkomsten én algemene voorwaarden, grondig te laten nakijken.

Bij wijze van voorbeeld:

  • Uw algemene voorwaarden zullen pas van toepassing zijn, indien (1) uw contractspartij daarvan kennis heeft genomen, (2) deze onderhandeld zijn, én (3) deze ook expliciet aanvaard werden. Heeft ook uw contractspartij algemene voorwaarden? Wel: met tegenstrijdige bepalingen wordt geen rekening gehouden zodat geen van beide partijen zich daarop zal kunnen beroepen.
  • Uw klant/leverancier kan, bij veranderende omstandigheden (en mits voldaan is aan een aantal voorwaarden) eisen dat het contract – lopende de uitvoering ervan – heronderhandeld wordt.
  • Uw klant krijgt het recht om haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien er voldoende signalen zijn dat uzelf niet (tijdig) uw verplichtingen zal kunnen voldoen.
  • Uw klant kan, na eenvoudige schriftelijke melding daarvan, eenzijdig een prijsvermindering doorvoeren, indien hij meent dat een deel van uw opdracht niet naar behoren is uitgevoerd.

Niet onbelangrijk bij dit alles: het gros van de nieuwe bepalingen is van aanvullend recht. Dit betekent dat nefaste bepalingen contractueel uitgesloten kunnen worden.

Wil u 2023 aanvatten met juridische zekerheid: Akurad Advocaten staat alvast voor u klaar!

Heeft u hieromtrent bijkomende vragen? Contacteer Akurad Advocaten via info@akurad.be of 051/20.30.51 en wij adviseren u verder.

Andere interessante artikelen