Dagvaarding voor een vluchtmisdrijf: geen ontsnappen meer aan?

Een vluchtmisdrijf is niet altijd wat het lijkt. Een veroordeling is namelijk pas aan de orde als aan de voorwaarden is voldaan, niet in het minst uw intentie om te vluchten.

Wanneer u een straf hoeft te vrezen leest u hier.

U rijdt op een onbewaakt moment met uw voertuig een andere wagen/boom/voorwerp aan en veroorzaakt daarbij schade. In de ideale omstandigheden belt u de politie. Maar u kan, overmand door paniek, de plaats van het ongeval ook zonder meer verlaten.

Indien uw identiteit achterhaald kon worden -bijvoorbeeld door een getuige of via camerabeelden in de nabije omgeving- houdt u maar best rekening met een dagvaarding wegens vluchtmisdrijf.

Een veroordeling wegens vluchtmisdrijf is evenwel pas mogelijk indien de volgende voorwaarden zijn vervuld:

  1. Het betreft een verkeersongeval op een openbare plaats.
  2. U was de aanleiding van het ongeval of u heeft het veroorzaakt.
  3. U had de intentie om te vluchten en om u bewust te onttrekken van nuttige vaststellingen.

Had u echt de bedoeling om opzettelijk weg te vluchten, zodat de politie geen vaststellingen kon doen, of heeft u zich niet eens gerealiseerd dat u ook maar ergens tegenaan bent gereden?

Uw intentie, zoals deze moete blijken uit het strafdossier, is daarbij bepalend.

Was die intentie niet aanwezig, dan kan u hoogstens veroordeeld worden wegens het niet ter plaatse blijven na een ongeval, wat veel milder wordt bestraft dan een vluchtmisdrijf.

Wordt de intentie om te vluchten wel degelijk bewezen geacht, dan riskeert u een geldboete van 1.600 EUR, die kan oplopen tot 16.000 EUR, en/of een gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden, al dan niet aangevuld met een rijverbod.

Kreeg u een gerechtsdeurwaarder over de vloer? Contacteer Akurad Advocaten, en wij doen het nodige.

Andere interessante artikelen