AF Fotografie AFF 5756

Olaff Vandaele

Olaff Vandaele (°1999) behaalde in 2023 zijn diploma master in de rechten aan de KULeuven.

In oktober 2023 vatte hij zijn stage aan bij Akurad Advocaten.

Olaff zal zich voornamelijk toeleggen op het ondernemingsrecht, insolventierecht, bouwrecht en contractenrecht.

Specialist in

Bouw- aannemingsrecht
Vastgoed- en omgevingsrecht
Ondernemingsrecht
Incasso en beslag

 

olaff.vandaele@akurad.be

Kantoor Roeselare

  • Met welke kosten dien ik rekening te houden bij een gerechtelijke procedure of advies?

    De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat vallen uiteen in 3 onderdelen, nl. ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten. Deze kosten worden  aangerekend door middel van voorschotfacturen naarmate het dossier vordert. Bij de sluiting van het dossier wordt een eindfactuur opgemaakt met een overzicht van alle in het dossier geleverde prestaties en gemaakte kantoorkosten. Bij die eindfacturatie gebeurt een verrekening van de aangerekende voorschotfacturen. Het uurtarief wordt jaarlijks bepaald en kan verschillen volgens de aard, complexiteit, hoogdringendheid en waarde van de zaak.
  • Hoe groot is de kans dat de rechtbank mij gelijk geeft?

    Hoe de rechtbank zal oordelen kan nooit met absolute zekerheid op voorhand worden voorspeld. Akurad adviseert en helpt u om een zo sterk mogelijk dossier op te bouwen. Dit zorgt er voor dat uw slaagkansen bij een eventuele procedure gemaximaliseerd worden.
AF Fotografie AFF 0053

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren.