AF Fotografie AFF 5794

Lore Huyghebaert

Lore Huyghebaert (°1998) behaalde in 2023 haar diploma master in de rechten aan de UGent. Eerder behaalde ze al het diploma rechtspraktijk aan de Hogeschool VIVES.

In maart 2023 vervoegde Lore Akurad Advocaten als jurist, om in oktober 2023 haar stage als advocaat aan te vatten.

Lore zal zich onder meer verdiepen in het aannemings- en bouwrecht, vastgoedrecht en ondernemingsrecht.

Specialist in

Bouw- en aannemingsrecht
Vastgoed- en omgevingsrecht
Ondernemingsrecht

 

lore.huyghebaert@akurad.be

Kantoor Roeselare

  • Met welke kosten dien ik rekening te houden bij een gerechtelijke procedure of advies?

    De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat vallen uiteen in 3 onderdelen, nl. ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten. Deze kosten worden  aangerekend door middel van voorschotfacturen naarmate het dossier vordert. Bij de sluiting van het dossier wordt een eindfactuur opgemaakt met een overzicht van alle in het dossier geleverde prestaties en gemaakte kantoorkosten. Bij die eindfacturatie gebeurt een verrekening van de aangerekende voorschotfacturen. Het uurtarief wordt jaarlijks bepaald en kan verschillen volgens de aard, complexiteit, hoogdringendheid en waarde van de zaak.
  • Hoe groot is de kans dat de rechtbank mij gelijk geeft?

    Hoe de rechtbank zal oordelen kan nooit met absolute zekerheid op voorhand worden voorspeld. Akurad adviseert en helpt u om een zo sterk mogelijk dossier op te bouwen. Dit zorgt er voor dat uw slaagkansen bij een eventuele procedure gemaximaliseerd worden.
AF Fotografie AFF 0053

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren.