AF Fotografie AFF 1228

Katrijn Vanmoortel

Katrijn Vanmoortel (°1979) studeerde in 2002 af aan de KULeuven als licentiaat in de rechten. Datzelfde jaar ging ze aan de slag als advocaat bij de Kortrijkse balie en specialiseerde ze zich in het familierecht.

Sinds januari 2022 werkt Katrijn samen met Akurad Advocaten, waar ze -met haar 20 jaar ervaring- de familierechtelijke dossiers behandelt.

Katrijn is houder van het getuigschrift bijzondere opleiding jeugdrecht, van het getuigschrift Supralat – Salduz opleiding (bijstand bij verhoren), en van het diploma postgraduaat familiale bemiddeling (Vives Kortrijk).

 

Specialist in

Familierecht
Alternatieve methoden geschillenoplossing

 

katrijn.vanmoortel@akurad.be

Kantoor Roeselare

  • Met welke kosten dien ik rekening te houden bij een gerechtelijke procedure of advies?

    De financiële kosten verbonden aan de tussenkomst van een advocaat vallen uiteen in 3 onderdelen, nl. ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten. Deze kosten worden  aangerekend door middel van voorschotfacturen naarmate het dossier vordert. Bij de sluiting van het dossier wordt een eindfactuur opgemaakt met een overzicht van alle in het dossier geleverde prestaties en gemaakte kantoorkosten. Bij die eindfacturatie gebeurt een verrekening van de aangerekende voorschotfacturen. Het uurtarief wordt jaarlijks bepaald en kan verschillen volgens de aard, complexiteit, hoogdringendheid en waarde van de zaak.
  • Hoe groot is de kans dat de rechtbank mij gelijk geeft?

    Hoe de rechtbank zal oordelen kan nooit met absolute zekerheid op voorhand worden voorspeld. Akurad adviseert en helpt u om een zo sterk mogelijk dossier op te bouwen. Dit zorgt er voor dat uw slaagkansen bij een eventuele procedure gemaximaliseerd worden.
AF Fotografie AFF 0053

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om ons te contacteren.