Aandachtspunten bij het implementeren van een beding van aanwas.

Het beding van aanwas is een kanscontract tussen minstens twee partijen waarbij men bepaalt dat het onverdeelde aandeel van de eerststervende in een door hen samen aangekocht onroerend goed zal toekomen aan de langstlevende onder hen.

Wat als u een beding van aanwas implementeert bij de aankoop van uw woning samen met uw partner en u beslist om uit elkaar te gaan?

Na de beëindiging van de relatie willen partijen niet dat hun deel van het onroerend goed aanwast, dus aan de andere partner toekomt, indien zij eerst overlijden.

Het beding van aanwas kan echter niet zomaar opgezegd worden.

Om problemen te vermijden is het belangrijk om te voorzien in een opzegmodaliteit, bijvoorbeeld het van rechtswege ontbinden van het beding van aanwas bij het einde van de relatie (dit wordt bewezen door officiële adreswijziging).

Daarenboven is het van belang om te bepalen hoe deze opzegging kan gebeuren, bijvoorbeeld via aangetekend schrijven of in een onderhands document.

Tenslotte wordt het afgeraden om een termijn te verbinden aan de opzegmodaliteit. In de praktijk voorziet men vaak in de akte dat een beding van aanwas kan worden opgezegd bijvoorbeeld na elke driejarige periode. Indien de relatie wordt beëindigd vóór het verstrijken van deze termijn, dient men noodgedwongen te wachten totdat deze periode voorbij is. Dit is uiteraard problematisch indien één van de partijen eerder zou komen te overlijden.

Heeft u hieromtrent vragen? Contacteer Akurad Advocaten via info@akurad.be of 051/20.30.51 en wij adviseren u verder.

Andere interessante artikelen